KOMUNIKAT ! KONKURS „Moja Polska – coraz piękniejsza …”

Moja Polska – coraz piękniejsza

Szanowni Państwo,

ze względu na prośby uczestników i duże zainteresowanie Konkursem organizatorzy przedłużają termin nadsyłania prac konkursowych drogą emailową na adres: konkurs@25.rp-project.info do 20 grudnia 2014 roku.

Przypominamy, że prace można składać również osobiście w tym samym czasie czyli do 20 grudnia 2014 roku w biurze w Szczyrku (Polska), ul. Beskidzka 14 lub w Wiedniu (Austria), Rosa-Jochmann-Ring 5/7/5.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody m.in. warsztaty edukacyjne w TVP POLONIA, TVS czy Radio SILESIA, dwuosobowe pobyty w atrakcyjnych hotelach na terenie Polski i wiele nagród rzeczowych. Nagrody zostaną wręczone w Wiedniu.

Nagrodą specjalną dla laureatów Konkursu jest wycieczka do Brukseli i spotkanie z premierem Jerzym Buzkiem w Europarlamencie.

Regulamin znajduje się pod linkiem –> Regulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

Zachęcamy do nadsyłania prac Konkursowych !

KONKURS „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

Konkurs Moja Polska coraz piękniejsza

Cel konkursu:

Aktywizacja środowisk w Polsce i poza jej granicami mająca na celu zapoznanie się ze zmianami, jakie nastąpiły w ich rodzinnych stronach po 1989 roku. Istotą konkursu jest spojrzenie na swoje rodzinne miasto z perspektywy miejsca, w którym mieszkam obecnie. W konkursie może wziąźć udział każdy, chciaż głównie konkurs kierowany jest do młodzieży szkolnej, której umiejętności będą szczególnie doceniane.

Opis działań:

 • – konkurs fotograficzny (zgłoszenie min 5 fotografii); finalnym efektem
  konkursu będzie wystawa pt. „Moje miasto dziś i 25 lat temu”, prezentująca
  najlepsze prace fotograficzne. Wystawa planowana jest w 2015 roku w Polsce oraz poza jej granicami.
 • – konkurs na krótki film ( około 300 sekund). Film powinien pokazywać
  miejsca, wyróżniające w ocenie autora w sposób szczególny prezentowaną
  miejscowość. Sugerowane jest wykorzystanie łatwodostępnych urządzeń jak np. smartphone, kamer kamatorskich, itd. Prezentacja powstałych matriałów odbędzie się na specjalnie dedykowanej projektowi stronie interenetowej, a najlepsze prace wyemitowane zostaną na antenie partnerów medialnych.
 • – konkurs na najlepsze opowiadanie o tym, jak zmieniła się moja „mała Ojczyzna“ od 1989 roku. Sugerowany jest wywiad z rodzicami, dziadkami lub innymi bliskimi osobami. Takie nagranie audio powinno trwać około 10 minut.

Wykorzystanie sprzętu oraz technik montażu jest dowolne. Priorytetem w ocenie pracy bedzie treść nadesłanego materiału w kontekście tematu konkursu.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody m.in. warsztaty edukacyjne w TVP POLONIA, TVS czy Radio SILESIA, dwuosobowe pobyty w atrakcyjnych hotelach na terenie Polski i wiele nagród rzeczowych. Nagrody zostaną wręczone  w Wiedniu.

Czytaj dalej

Regulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

logo Moja Polska NajpiekniejszaRegulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „STOWARZYSZENIE “SIPPA – ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE – POLONIA AUSTRIACKA” z siedzibą w Wiedniu, dalej zwane: „Organizatorem“ (kontakt: konkurs@25.rp-project.info, tel. +43 650 9697989).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 25.rp-project.info

Projekt koordynowany jest z Wiednia i przeprowadzony jest przy współpracy z miastami i organizacjami partnerskimi oraz ośrodkami polonijnymi na całym świecie.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

oraz

„Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

2. Cel Konkursu

Aktywizacja środowisk w Polsce i poza jej granicami mająca na celu zapoznanie się ze zmianami, jakie nastąpiły w ich rodzinnych stronach po 1989 roku. Istotą konkursu jest spojrzenie na swoje rodzinne miasto z perspektywy miejsca, w którym mieszkam obecnie i porównanie go do wcześniejszych lat, na ile się to miejsce zmieniło. Tematem może być zarówno, cała miejsowość, jej okolica jak i wybrany obiekt, skwer czy ulubione miejsce. Czytaj dalej

KONKURS „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

25lat1min25lat2min

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy medialni: logotypy TVP Polonia, TVS, Radio ZET, Radio Silesia,
LinkToPoland, Polonia Sport, CR 94.4.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz

„Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.