POLONIA SPORT - INTERNETOWY SERWIS INFORMACYJNY SPORTOWEJ POLONII Andrychów – I dzień

Andrychów I dzień

III Polonijne Mistrzostwa Świata w Siatkowce były częścia projektu współfinansowanego ze środków MSZ RP w ramach konkursu na realizacje zadania „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą”. Turniej zorganizowany został przez Klub Siatkówki „Beskid”-Andrychów, Fundacje SEMPER POLONIA, Urząd Miasta Andrychowa, ALPS Wadowice oraz MTT Wadowice. Mimo stosunkowo krótkiego okresu poświęconego na przygotowanie tego ambitnego projektu, udział w Mistrzostwach zgłosiło 13 zespołów żeńskich i męskich z Austrii, Bialorusi, Francji, Kanady, Litwy i Łotwy, jak również z Polski. Rozgrywki przeprowadzono w dwóch grupach: profesjonalnej i amatorskiej.
Foto: Elżbieta Maleszewska-Orłowski