I Sejmik Polonii w Austrii

I Sejmik Polonijny w Austrii - Dom Polski (siedziba Instytutu PAN)

12 marca 2016 r. w Sali Jana III Sobieskiego w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu (Dom Polski) miało miejsce ważne dla Polonii austriackiej wydarzenie: Pierwszy SEJMIK POLONII w AUSTRII objęty patronatami honorowymi Ministra Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego oraz Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Posła Michała Dworczyka. Uczestnicy I Sejmiku Polonii w ramach otwartego dla wszystkich środowisk polonijnych spotkania, wyłonili w ramach otwartych, demokratycznych i jawnych wyborów 5-osobową Reprezentację Polonii w składzie: Agnieszka HECKHAUSEN – środowisko biznesu oraz media, z którymi od lat współpracuje, zajmuje się lobbingiem politycznym.
Cezary STOJEK – środowisko artystyczne, w którym zawodowo i społecznie działa.
Andrzej KEMPA – polonijne środowisko sportowe oraz media (Radio, Polonia Sport).
Lech KRAWCZYK – środowisko najstarszej organizacji sportowej Sokół Polski 1896, opartej na tradycjach patriotyczno-społeczno-ideowych wypracowanych poprzez sport.
Marzena KRAWCZYK – promotorka aktywizacji czasu wolnego dzieci.

I Sejmik Polonijny - Renata Olczykowski, Andrzej Kempa, Agnieszka HECKHAUSEN, Leszek i Marzena Krawczyk, Cezary STOJEKWybrana Reprezentacja Polonii otrzymała od swoich wyborców mandat do oficjalnego reprezentowania środowisk polonijnych i upoważnienie do działania i lobbowania w interesie Polaków, Polski i Polonii w zakresie swojej działalności społecznej bądź zawodowej. Uczestnicy Sejmiku wyraziście zdystansowali się od apodyktycznej jednoosobowej reprezentacji Forum Polonii, organizacji która w przeciągu ostatnich lat nie potrafiła wypełnić statutowych zobowiązań oraz zintegrować środowisk polonijnych.

W wyborach uczestniczyło 25 przedstawicieli Polonii austriackiej (wśród nich 5 osób indywidualnych) zrzeszonych w 15 organizacjach polonijnych. Świadkiem tego historycznego wydarzenia był Dyrektor Polskiej Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś.

I Sejmik Polonijny w Austrii - Dom Polski (siedziba Instytutu PAN)Po wyborach Reprezentacji Polonii odbyły się otwarte Konsultacje Polonijne, w których uczestniczył przedstawiciel Ambasady RP w Austrii, Konsul Generalny mgr Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Polskiej Stacji Naukowej PAN prof. Bogusław Dybaś oraz polski polityk i radny dr. Marek Ciesielczyk. Uczestnicy mieli okazję do wyrażenia swoich opinii, przedstawiania postulatów i zadawania pytań. Omawiano sprawy szerokiego i skutecznego objęcia nauką języka polskiego dzieci i młodzieży polskiej, udostępnienia przez Stację Naukową PAN pomieszczeń w Domu Polskim, a także niezrozumiałemu faworyzowania kilku stowarzyszeń przez pracowników ambasady RP. Tematy te będą podejmowane i pogłębiane na kolejnych Sejmikach Polonii, zaplanowanych raz na kwartał.

Oprawą artystyczną spotkania był występ dzieci (Gwiazdeczki) i młodzieży (Gwiazdy) ze Szkoły śpiewu Passion Artists założonej i prowadzonej przez Sabinę Zapiór-Lusawa.

Współorganizatorka I SEJMIKU POLONII
Renata Olczykowski

Sejmik Polonijny - prof. DybaśSejmik Polonijny - Piotr RadowskiSejmik Polonijny - prof. Dybaś, Andrzej LechSejmik Polonijny - Andrzej Kempa, dr. Marek Ciesielczyk