Regulamin turnieju w Andrychowie

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
Polonijne Otwarte Mistrzostwa Świata
ANDRYCHÓW 2012

_wsb_500x375_PMSwS+w+Andrychowie+2012+-+72

1. Cel:
Celem turnieju jest wyłonienie najlepszej drużyny męskiej i żeńskiej w Otwartych Polonijnych Mistrzostwach Świata oraz popularyzacja siatkówki w środowiskach polonijnych, integracja środowisk polonijnych

Turniej organizowany jest przez Klub Siatkarski BESKID”Andrychów,Fundacja Semper Polonia oraz Urząd Miasta Andrychowa.

2. Termin i miejsce:
Turniej zostanie rozegrany w dniach 11.09 – 16.09.2012 r.
Hala Sportowa przy gimnazjum nr 1 w Andrychowie ul. Daszyńskiego 14.

3. Uczestnictwo:
a) w turnieju uczestniczą drużyny żeńskie i męskie, które zgłosiły swój udział w Mistrzostwach ,
b) skład drużyny może stanowić 12 osób.
c) zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednej drużynie. W
je
4. System rozgrywek i przepisy gry:
a) Obowiązują przepisy FIVB z wyłączeniem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie
b) turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach:
– Mężczyźni
– Kobiety.

c) turniej będzie rozgrywany systemem grupowo – pucharowym
– eliminacje grupowe: system „każdy z każdym”,
– półfinały,
– finały,
-Organizator przewiduje mecz specjalny o super puchar – zwycięzcy Turnieju z polską drużyną ligową (PLS lub I liga).
d) mecze rozgrywane będą do 2 wygranych setów,
e) w zależności od ilości zgłoszeń organizator dopuszcza zmianę systemu,
e) zawody rozgrywane zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową FIVB,
f) ocena i weryfikacja wyników:
– za wygrany mecz 2-0 zespół otrzymuje 3 (trzy) punkty,
– za wygrany mecz 2-1 zespół otrzymuje 2 (dwa) punkty,
– za przegrany mecz1-2 zespół otrzymuje 1 (jeden) punkt,
– za przegrany mecz0-2 zespół otrzymuje 0 (jeden) punkt,
– za mecz przegrany walkowerem zespół otrzymuje 0 (zero) punktów,
– o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują zdobyte punkty,
– zespół, który zdobył większą ilość punktów zajmuje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek; w przypadku uzyskania przez dwa lub więcej
zespołów równej ilości punktów o kolejności miejsc w tabeli rozgrywek decydują kolejno:
A – stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych setów we wszystkich rozegranych spotkaniach,
B – stosunek pomiędzy ogólną liczbą zdobytych i straconych
małych punktów we wszystkich rozegranych setach w spotkaniach – – za korzystniejszy uznawany jest zawsze ten ze stosunków, który
jest liczbowo większy.
C – wynik bezpośredniego spotkania.
g) rozpoczęcie gry: Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 5 minut.
h) System może ulec zmianom zależnym od ilości uczestniczących zespołów.
5. Zgłoszenia i losowanie:
a) zgłoszenie chęci uczestnictwa w Mistrzostwach uczestnik dokonuje wypełniając formularz „Karty Zgłoszenia”, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej www.ksbeskid.pl/polonia
b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w terminie podanym w komunikacie sportowym na stronie internetowej
c) losowanie odbędzie się na podstawie potwierdzonych zgłoszeń.
6. Warunki uczestnictwa:
a) zgłoszenie drużyny do turnieju,
a) posiadanie stroju sportowego,
b) dobry stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym podpisem na zgłoszeniu Polonijnych Otwartych Mistrzostw Świata
c) aktualne ubezpieczenie NNW

7. Organizator zapewnia:
a) sprzęt sportowy, tj. piłki rozgrzewkowe i meczowe
b) obsługę medyczną, sędziowską i techniczną,
c)nagrody w postaci medali i dyplomów, oraz nagród rzeczowych
d) koszty zakwaterowania, wyżywienia do 10 uczestników pokrywa Organizator

8. Uwagi końcowe
a) szczegółowy program turnieju zostanie przedstawiony po zamknięciu listy zgłoszeń,
b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie rozgrywek.
d) W sprawach nieporuszonych obowiązują przepisy FIVB oraz decyduje sędzia główny prowadzący spotkanie.
e) Organizator zarządza maksymalnie 15 minutową rozgrzewkę przed każdym meczem powodowane sprawnym przeprowadzaniem zawodów.
f) Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

Kategorie: Andrychów 2012, Siatkówka, Wszyskie. Tagi: , , , , , , , , , , , , . Autor: Redakcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O Redakcja

Polonia Sport – Serwis informacyjny dotyczący imprez sportowych organizowanych przy współpracy ośrodków polonijnych na całym świecie. Serwis ten opiera się na drukowanym biuletynie “Polonia Sport”, stronie internetowej www.poloniasport.com , audycjach Radia Polonia Sport i przekazywaniu aktualności przez FanPage na Facebooku. Głównym celem serwisu jest propagowanie sportu wśród Polonii na całym świecie, wspieranie i popularyzacja idei Światowych Igrzysk Polonijnych, Polonijnych Mistrzostw Świata oraz imprez z udziałem Polonii. Poprzez serwis informacyjny „Polonia Sport” pragniemy informować Polonię o bieżących i minionych wydarzeniach sportowych. Realizacji projektu przyświeca podtrzymywanie więzi z ojczyzną i polską kulturą, a także poznawanie i propagowanie kultury Polskiej poprzez sport, rekreację oraz projekty kulturalne i charytatywne. Uwaga! Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą redakcji POLONIA SPORT jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: “Źródło – www.poloniasport.com” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana. Prawa autorskie Treść serwisów internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez austriackie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.