Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 – Obwieszczenie Konsulatu Generalnego w Wiedniu

Wybory do EU 2014

Wybory do UE w  2014

 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E

o utworzeniu Obwodu Głosowania nr  11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej

przy Hietzinger Hauptstraße 42c w Wiedniu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Ambasada  Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu podaje do publicznej wiadomości, że został utworzony Obwód Głosowania nr 11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy Hietzinger Hauptstraße 42c w Wiedniu, w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej.

Granice Obwodu Głosowania nr 11 obejmują obszar całej Austrii. Głosowanie odbędzie się w dniu

25 maja (niedziela) 2014 r., w godzinach: 7.00 – 21.00 czasu miejscowego. 

Podstawa prawna:

1. art. 14 par. 2  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zmianami),

2. rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla  obywateli polskich przebywających za granicą (Dziennik Ustaw z dnia 22 kwietnia 2014 r., poz. 509).

Warunkiem uczestniczenia w wyborach jest zgłoszenie się do spisu wyborców. Zgłoszenia można dokonać  w jeden z poniższych sposobów: w formie elektronicznej, ustnie, pisemnie, telefonicznie lub telefaksem.
Zachęcamy do korzystania przede wszystkim z elektronicznego systemu rejestracji dostępnego na  ewybory.msz.gov.pl  lub e-wybory.msz.gov.pl  jako najwygodniejszego i najbardziej efektywnego sposobu zgłaszania wniosków o umieszczenie w spisie wyborców.

Głosować będzie można osobiście lub korespondencyjnie. Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania osobistego w siedzibie komisji wyborczej za granicą upływa 22 maja 2014 r.

Termin zgłaszania się do spisu wyborców w celu głosowania korespondencyjnego za granicą upływa 12 maja 2014 r.

Andrzej Kaczorowski
Konsul Generalny

Wiedeń, dnia 28 kwietnia 2014 r. 

Kategorie: Inne, Ogłoszenia, Wszyskie. Tagi: , , , , , , , , . Autor: Redakcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O Redakcja

Polonia Sport – Serwis informacyjny dotyczący imprez sportowych organizowanych przy współpracy ośrodków polonijnych na całym świecie. Serwis ten opiera się na drukowanym biuletynie “Polonia Sport”, stronie internetowej www.poloniasport.com , audycjach Radia Polonia Sport i przekazywaniu aktualności przez FanPage na Facebooku. Głównym celem serwisu jest propagowanie sportu wśród Polonii na całym świecie, wspieranie i popularyzacja idei Światowych Igrzysk Polonijnych, Polonijnych Mistrzostw Świata oraz imprez z udziałem Polonii. Poprzez serwis informacyjny „Polonia Sport” pragniemy informować Polonię o bieżących i minionych wydarzeniach sportowych. Realizacji projektu przyświeca podtrzymywanie więzi z ojczyzną i polską kulturą, a także poznawanie i propagowanie kultury Polskiej poprzez sport, rekreację oraz projekty kulturalne i charytatywne. Uwaga! Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą redakcji POLONIA SPORT jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: “Źródło – www.poloniasport.com” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana. Prawa autorskie Treść serwisów internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez austriackie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.