Regulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

logo Moja Polska NajpiekniejszaRegulamin Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

1. Organizator

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „STOWARZYSZENIE “SIPPA – ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE – POLONIA AUSTRIACKA” z siedzibą w Wiedniu, dalej zwane: „Organizatorem“ (kontakt: konkurs@25.rp-project.info, tel. +43 650 9697989).

Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 25.rp-project.info

Projekt koordynowany jest z Wiednia i przeprowadzony jest przy współpracy z miastami i organizacjami partnerskimi oraz ośrodkami polonijnymi na całym świecie.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

oraz

„Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.

2. Cel Konkursu

Aktywizacja środowisk w Polsce i poza jej granicami mająca na celu zapoznanie się ze zmianami, jakie nastąpiły w ich rodzinnych stronach po 1989 roku. Istotą konkursu jest spojrzenie na swoje rodzinne miasto z perspektywy miejsca, w którym mieszkam obecnie i porównanie go do wcześniejszych lat, na ile się to miejsce zmieniło. Tematem może być zarówno, cała miejsowość, jej okolica jak i wybrany obiekt, skwer czy ulubione miejsce. Czytaj dalej

KONKURS „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

25lat1min25lat2min

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy medialni: logotypy TVP Polonia, TVS, Radio ZET, Radio Silesia,
LinkToPoland, Polonia Sport, CR 94.4.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz

„Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.