Regulamin II Polonijnych Mistrzostw w Siatkówce – Łowiczu 2010

REGULAMIN, Łowicz 29.06 – 4.07.2010

1. Cel imprezy: Turniej organizowany jest przez Urząd Miejski w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu, Fundacje SEMPER POLONIA, Fundacje Polska Siatkówka w celu wyłonienia zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn.

2. Boisko: Mecze II Europejskiego Festiwalu Siatkówki rozgrywane będą w hali sportowej OSiR Nr 2 w Łowiczu, ul. Topolowa 2.

3. Drużyny:
a. W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny polonijne oraz z miast partnerskich Łowicza, męskie i żeńskie (do 10 osób) – niedopuszczalne są zespoły mieszane. Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.
b. Mecz rozpoczynają dwie drużyny, a każda składa się z nie więcej niż dziesięciu zawodników. Aby rozpocząć spotkanie minimalna liczba zawodników musi wynosić sześciu.
c. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach powinna posiadać jednakowe stroje z wyraźnymi numerami na koszulkach.

4. Zawodnicy:
a. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole.
b. W rozgrywkach mogą brać udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

5. Przepisy gry: Obowiązują przepisy PZPS z wyłączeniem przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.
a. Czas dla drużyny: Zespoły mają prawo do poproszenia o dwie trzydziestosekundowe przerwy w każdym secie.
b. Rozpoczęcie gry: Dopuszczalne spóźnienie drużyny na mecz wynosi 5 minut.
c. Set (z wyjątkiem seta decydującego- 3 go) wygrywa zespół, który pierwszy uzyska 21 punktów z różnicą minimum dwóch punktów w przypadku remisu 20: 20 gra jest kontynuowana do uzyskania różnicy dwóch punktów (22:20; 24:22;…). W przypadku remisu 1: 1 w setach rozgrywany jest set decydujący(3-ci) do momentu uzyskania przez jeden z zespołów 15 punktów z różnicą minimum dwóch punktów.

6. System rozgrywek:
Runda zasadnicza: Zespoły męskie podzielone zostały na dwie grupy po sześć zespołów, system rozgrywek „każdy z każdym”. Zespoły kobiece na dwie grupy jedna cztero, a druga pięciozespołowa, system rozgrywek „każdy z każdym”. Jeden zespół kobiecy reprezentujący Powiat Łowicki gra (poza konkursem) wyniki tego zespołu nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu kolejności w grupie „B”.
Mężczyźni: po zakończeniu fazy zasadniczej zespoły rozgrywają rundę pucharową systemem:
O miejsca 1-4 odpowiednio: 1A-2B, 1B-2A, o miejsca 5-8 odpowiednio: 3A-4B, 3B-4A, o miejsca 9-12 odpowiednio: 5A-6B, 5B-6A następnie rozgrywane są mecze o miejsca odpowiednio zwycięzca meczów 1-4 o miejsce pierwsze i … o miejsca odpowiednio: 3, 5, 7, 9, 11.
Kobiety: po zakończeniu fazy zasadniczej zespoły rozgrywają rundę pucharową systemem:
O miejsca 1 odpowiednio: 1A-1B, o miejsca 3 odpowiednio: 2A-2B, o miejsca 5 odpowiednio: 3A-3B, o miejsca 7 odpowiednio: 4A-4B.

7. Uwagi końcowe:
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w czasie rozgrywek.
b. W sprawach nieporuszonych obowiązują przepisy PZPS oraz decyduje sędzia główny prowadzący spotkanie.
c. Organizator zarządza maksymalnie 10 minutową rozgrzewkę przed każdym meczem powodowane sprawnym przeprowadzaniem zawodów.
d. Za rzeczy zaginione organizator nie odpowiada.

Łowicz, dn. 28 czerwiec 2010 roku.

Kategorie: Siatkówka, Wszyskie, Łowicz 2010. Tagi: , , , , . Autor: Redakcja. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

O Redakcja

Polonia Sport – Serwis informacyjny dotyczący imprez sportowych organizowanych przy współpracy ośrodków polonijnych na całym świecie. Serwis ten opiera się na drukowanym biuletynie “Polonia Sport”, stronie internetowej www.poloniasport.com , audycjach Radia Polonia Sport i przekazywaniu aktualności przez FanPage na Facebooku. Głównym celem serwisu jest propagowanie sportu wśród Polonii na całym świecie, wspieranie i popularyzacja idei Światowych Igrzysk Polonijnych, Polonijnych Mistrzostw Świata oraz imprez z udziałem Polonii. Poprzez serwis informacyjny „Polonia Sport” pragniemy informować Polonię o bieżących i minionych wydarzeniach sportowych. Realizacji projektu przyświeca podtrzymywanie więzi z ojczyzną i polską kulturą, a także poznawanie i propagowanie kultury Polskiej poprzez sport, rekreację oraz projekty kulturalne i charytatywne. Uwaga! Jakiekolwiek powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych na stronach internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT materiałów dozwolona jest wyłącznie za zgodą właściciela. Warunkiem uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów, do których prawa autorskie należą redakcji POLONIA SPORT jest przytoczenie ich w niezmienionej postaci wraz z widocznym i wyraźnym oznaczeniem: “Źródło – www.poloniasport.com” lub innym równoważnym, a jeśli publikacja jest w Internecie – wraz z aktywnym linkiem do strony, z której treść została pobrana. Prawa autorskie Treść serwisów internetowych należących do redakcji POLONIA SPORT wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez austriackie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przez przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.