BEZPŁATNA POLSKA E-SZKOŁA DLA DZIECI POLAKÓW PRZEBYWAJĄCYCH ZA GRANICĄ

Screen Shot 2015-09-25 at 17.52.29Trwają zapisy do bezpłatnej, polskiej e-szkoły, przeznaczonej dla dzieci Polaków przebywających poza granicami kraju. Możliwość uczestnictwa dzieci w polskiej szkole za pośrednictwem Internetu możliwa jest dzięki projektowi edukacyjnemu Polskie Szkoły Internetowe Libratus.

Polskie Szkoły Internetowe Libratus to innowacyjny projekt edukacyjny pomagający dzieciom Polaków przebywających za granicą w utrzymaniu kontaktu z Ojczyzną. Projekt wspiera polskich emigrantów w edukacji ich dzieci na poziomie zerówki, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Zespół tworzący projekt dokłada wszelkich starań, aby nauka przynosiła jak najlepsze efekty, a równocześnie wiązała się z przyjemnością płynącą z obcowania z językiem i kulturą polską. Edukacja opiera się na idei tzw. nauczania domowego, w którym to rodzic staje się nauczycielem dla swojego dziecka, natomiast cały proces nauczania wspierany jest przez multimedialne materiały edukacyjne udostępniane na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Dzieci uczestniczące w projekcie otrzymują legitymację szkolną uprawniającą do zniżek.

LibratusWażnym elementem nauki są Webinaria, czyli odbywające się na żywo cotygodniowe spotkania on-line z polskimi nauczycielami, przeniesione ze szkolnej ławki do Internetu. Zajęcia składają się z wykładu wzbogaconego o interesujące prezentacje, filmy edukacyjne, interaktywną tablicę oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Uczniowie aktywnie biorą udział w spotkaniach poprzez wspólne rozwiązywanie zadań, rebusów i łamigłówek. Na końcu każdej tego typu lekcji istnieje możliwość omówienia problemów napotkanych podczas realizowania materiału zamieszczonego na platformie, z czego korzystają zarówno uczniowie jak i ich rodzice.

Każdy rok nauki kończy się egzaminem klasyfikacyjnym. Po jego zdaniu, uczeń otrzymuje państwowe świadectwo. Dla dzieci Polaków mających możliwość przystąpienia do egzaminu nauka w Polskich Szkołach Internetowych Libratus jest zupełnie bezpłatna. Egzaminy odbywają się w: Polsce (dostępne miejscowości podane są na stronie: www.libratus.edu.pl/nauka/centra-egzaminacyjne), Austrii (Wiedeń), Wielkiej Brytanii (Londyn, Hull, Bristol, Bedford), Hiszpanii (Madryt), Norwegii (Moss),Niemczech (Neuzelle). Egzaminy poza granicami Polski organizowane są tylko dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Warunkiem skorzystania z bezpłatnej edukacji jest posiadanie polskiego obywatelstwa przez przynajmniej jednego z rodziców.

Zapisy na bezpłatną naukę, dokonywane są za pośrednictwem strony www.libratus.edu.pl. Warto zadbać o to, aby dzieci przebywające na emigracji znały swój język ojczysty. Z pewnością będzie on wartością dodaną w ich przyszłej karierze zawodowej. Niewielkim nakładem pracy dzieci te mogą być dwujęzyczne.
Zachęcamy do zapoznania się z szkolnym profilem na Facebooku: www.facebook.com/PSI.Libratus, gdzie udostępniane są aktualności dotyczące projektu oraz ciekawostki zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców.