WPSF

The World Polonia Sport Federation – Föderation zur Förderung und Popularisierung des Sportes und der Kultur der Auslandspolen in der Welt
ZVR : 164901176 

Światowa Federacja Sportu Polonijnego –
Federacja na rzecz promocji i popularyzacji sportu
i kultury wśród Polaków mieszkających za granicą 

office@FederacjaPoloniaSport.org
www.FederacjaPoloniaSport.org
(AUT) Tel. +43 650 9697989