Rejestracja na XII Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – Podkarpackie 2016

Igrzyska ZimoweInformujemy, że jak podaje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, został uruchomiony formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w XII Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych -Podkarpackie 2016. Zimowa edycja Światowych Igrzysk Polonijnych trwać będzie od 27 lutego do 6 marca 2016 roku.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line na stronie internetowej, pod adresem:
http://igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl

gdzie najpierw należy:

  • zarejestrować się (kliknąć w Rejestracja);
  • wypełnić dane i utworzyć użytkownika (Utwórz użytkownika);
  • Zalogować się i mieć dostęp do formularza zgłoszeniowego;
  • Wypełnić formularz podając niezbędne dane (Dodaj zawodnika)
  • Wysłać zgłoszenie.

Rejestracja uczestników trwa do dnia 24 stycznia 2016 r. włącznie. Opłaty należy dokonać przelewem na konto podane w panelu rejestracyjnym.

Arlamow-ZimaUczestnikom Igrzysk organizatorzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie (śniadanie i obiadokolację) w atrakcyjnym hotelu w kwocie 160 zł brutto za osobodzień (dzieci do 12 roku życia korzystają z 50% zniżki).

W cenę wliczony jest transport z hotelu do miejsc rozgrywania dyscyplin sportowych oraz inne opłaty organizacyjne. Poza tym organizatorzy proponują atrakcyjną całodniową wycieczkę do Lwowa w niedzielę, 28 lutego w cenie 100 zł – w cenie wliczony jest transport, obiad, bilet na wystawiane przedstawienie lub koncert w Operze Lwowskiej, dla chętnych Msza Św. w Katedrze.

Warunkiem udziału w Igrzyskach jest rejestracja za pośrednictwem panelu rejestracyjnyego oraz dokonanie opłaty wpisowej w kwocie 100 zł oraz opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie z przelewem na konto podane w panelu rejestracyjnym. Opłat należy dokonać do 24 stycznia 2016 r. włącznie. Każdy zawodnik zostanie poinformowany o przyjęciu i zatwierdzeniu jego zgłoszenia.

Wypełniony i wysłany on-line formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć podczas rejestracji w hotelu.

Osoby z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji (Albania, Bośnia i Hercegowina, Białoruś, Bułgaria, Czarnogóra, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Kazachstan, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Węgry) – wg regulaminu Igrzysk, zainteresowane dofinansowaniem ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, powinny również zarejestrować się w podany powyżej sposób oraz przesłać zgłoszenie na adres:

igrzyska2016@gmail.com

Przypominamy, że dofinansowaniem objęte są tylko osoby uczestniczące czynnie w zawodach sportowych (zarejestrowane do udziału w co najmniej jednej dyscyplinie sportowej np. Igrzyskach Retro). Nie dofinansowujemy pobytu osób towarzyszących.

Do 10 lutego 2016 r. organizatorzy poinformują osoby z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji o dofinasowaniu ich uczestnictwa w Igrzyskach. Pozostałe osoby, które nie otrzymają dofinansowania będą miały możliwość uczestnictwa na zasadach pełnej odpłatności.

Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Ramowy Program XII SZIP Podkarpackie 2016

RamowyProgramIgrzysk2016

Informacja podana za źr.: http://wiadomosci.wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci/5050/Rejestracja-na-wiatowe-Zimowe-Igrzyska-Polonijne-Podkarpackie-2016

Grafika: Stowarzyszenie Wspólnota Polska