KONKURS „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce”

Konkurs Moja Polska coraz piękniejsza

Cel konkursu:

Aktywizacja środowisk w Polsce i poza jej granicami mająca na celu zapoznanie się ze zmianami, jakie nastąpiły w ich rodzinnych stronach po 1989 roku. Istotą konkursu jest spojrzenie na swoje rodzinne miasto z perspektywy miejsca, w którym mieszkam obecnie. W konkursie może wziąźć udział każdy, chciaż głównie konkurs kierowany jest do młodzieży szkolnej, której umiejętności będą szczególnie doceniane.

Opis działań:

 • – konkurs fotograficzny (zgłoszenie min 5 fotografii); finalnym efektem
  konkursu będzie wystawa pt. „Moje miasto dziś i 25 lat temu”, prezentująca
  najlepsze prace fotograficzne. Wystawa planowana jest w 2015 roku w Polsce oraz poza jej granicami.
 • – konkurs na krótki film ( około 300 sekund). Film powinien pokazywać
  miejsca, wyróżniające w ocenie autora w sposób szczególny prezentowaną
  miejscowość. Sugerowane jest wykorzystanie łatwodostępnych urządzeń jak np. smartphone, kamer kamatorskich, itd. Prezentacja powstałych matriałów odbędzie się na specjalnie dedykowanej projektowi stronie interenetowej, a najlepsze prace wyemitowane zostaną na antenie partnerów medialnych.
 • – konkurs na najlepsze opowiadanie o tym, jak zmieniła się moja „mała Ojczyzna“ od 1989 roku. Sugerowany jest wywiad z rodzicami, dziadkami lub innymi bliskimi osobami. Takie nagranie audio powinno trwać około 10 minut.

Wykorzystanie sprzętu oraz technik montażu jest dowolne. Priorytetem w ocenie pracy bedzie treść nadesłanego materiału w kontekście tematu konkursu.

Na laureatów konkursu czekają bardzo atrakcyjne nagrody m.in. warsztaty edukacyjne w TVP POLONIA, TVS czy Radio SILESIA, dwuosobowe pobyty w atrakcyjnych hotelach na terenie Polski i wiele nagród rzeczowych. Nagrody zostaną wręczone  w Wiedniu.

Projekt koordynowyny jest z Wiednia i przeprowadzony jest przy współpracy z miastami i organizacjami partnerskimi oraz ośrodkami polonijnymi na całym świecie.

Prace nadsyłamy:

 • – drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) do 30 listopada 2014 roku na adres:  POLSKA, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 14 lub AUSTRIA, 1110 Wien, Rosa-Jochmann-Ring 5/7/5,
 • – lub składamy osobiście do 15 grudnia 2014 roku w biurach: POLSKA, 43-370 Szczyrk, ul. Beskidzka 14 lub AUSTRIA, 1110 Wien, Rosa-Jochmann-Ring 5/7/5
 • – lub wysyłamy je drogą emailową do 15 grudnia 2014 roku na adres: konkurs@25.rp-project.info

Kontakt i koordynacja projektem:

z zagranicąMarek Czenczek, konkurs@25.rp-project.info

na Śląsku –  Jacek Błaszczyk, tel. +48 517 714 193, email: fidelistop@op.pl

w ZagłębiuHenryk Bebak, tel. (48  501 084 723, email: eet-handel@wp.pl

w BeskidachSabina Bugaj,  tel. +48 696 498 780, email: it@szczyrk.pl

ogólnieAndrzej Kempa, tel. +43 650 96 97 989, office@poloniasport.com

Partnerzy medialni: TVP Polonia, TVS, Radio ZET, Radio Silesia, LinkToPoland, Polonia Sport, CR 94.4.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej”

oraz

„Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.