KOMUNIKAT ! „Moja Polska – coraz piękniejsza …”

Konkurs Moja Polska coraz piękniejsza

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgłaszanie prac konkursowych nie jest już możliwe.  Komisja konkursowa podjęła decyzje, iż ogłoszenie wyników Konkursu „Moja Polska – coraz piękniejsza czyli 25 lat zmian w niepodległej Polsce” nastąpi w dniu 30 grudnia 2014 roku, poprzez umieszczenie nazwisk zwycięzców w poszczególnych kategoriach na stronie internetowej Organizatora http://25.rp-project.info. Wybrane prace konkursowe będą również upublicznione na w/w stronie internetowej .