Zgłoszenia do Polonijnych Mistrzostw w Łowiczu 2010

Zgłoszenia należy nadsyłać do 15 czerwca 2010 r.
Drużyny polonijne na adres t.gasiuk@semperpolonia.pl lub fax: (+48) 22 619 05 38.
Miasta partnerskie Łowicza i ziemi łowickiej na adres turskig@um.lowicz.pl lub fax.: (+48) 046 830 91 60.

Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska oraz numery telefonów członków drużyny. Jednocześnie prosimy o podanie osoby pełniącej funkcję Kierownika Drużyny. Mile widziane towarzystwo rodzin lub znajomych uczestników.

Wpisowe
Koszt wpisowego wynosi 50 zł dla drużyny.

Nagrody i wyróżnienia
Uczestnicy imprezy wynagradzani będą w zależności od zajętego miejsca pucharami i dyplomami. Przewidywane są dodatkowe nagrody.

Zakwaterowanie
Miejsce zakwaterowania: Hotel Akademicki MWSH-P
ul. Warszawska 9A, 99-400 Łowicz
tel.: (+48) 046 837 43 38

Koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem pokrywają organizatorzy.
 Koszt zakwaterowania wraz z wyżywieniem drużyn polonijnych ( do 10 osób) pokrywa Fundacja SEMPER POLONIA.