II Polonijne Mistrzostwa w Siatkowce – organizatorzy

© PoloniaSport.com Fot. Andrzej Kempa

© PoloniaSport.com

II POLONIJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
ORAZ TURNIEJ MIAST PARTNERSKICH ŁOWICZA 
I ZIEMI ŁOWICKIEJ

 

 

 

 

Patronat Honorowy
Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

Organizatorzy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
tel.: (+48) 046 837 51 06
e-mail: osir@low.pl

Urząd Miejski
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz

Starostwo Powiatowe
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Fundacja SEMPER POLONIA
ul. ks.I. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa
tel.: (+48) 22 331 73 96, fax: (+48) 22 619 05 38
e-mail: t.gasiuk@semperpolonia.pl

Fundacja Polska Siatkówka
ul. Grażyny 13 02-548 Warszawa

Miejsce i termin
29. 06 – 4.07. 2010 r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji hala nr 2
ul. Topolowa 2, 99-400 Łowicz

Uczestnictwo
W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny polonijne oraz z miast partnerskich Łowicza, męskie i żeńskie (do 10 osób) – niedopuszczalne są zespoły mieszane. Każdy zawodnik musi mieć ukończone 18 lat.

Sędziowie, system i przepisy rozgrywek
Wszelkiego rodzaju przepisy zostaną ustalone w przeddzień turnieju, 
tj. 29.06.2010 r. wieczorem, na konferencji technicznej.