XIII Światowe Igrzyska Polonijne – Słupsk 2007

Ponad tysiąc sportowców z całego świata przyjedzie nad Słupię, aby zmierzyć się w 21 konkurencjach. Większość konkurencji odbędzie się na wyremontowanym stadionie 650-lecia. Zawodnicy startujący w: żeglarstwie morskim, windsurfingu i wędkarstwie, będą dowożeni do pobliskiej Ustki autokarami zapewnionymi przez organizatora.

W dniu 23.04.2007 w „Domu Polskim” przy Boerhaavegasse 25 w Wiedniu odbyło się z inicjatywy największych polonijnych organizacji sportowych działajacych na terenie Austrii: Polskiego Stowarzyszenia Sportowego w Austrii, Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół Polski” w Austrii oraz „Polskiego Klubu” zebranie przedstawicieli tych organizacji podczas którego powołano nieformalny, ponadorganizacyjny „Społeczny Ruch – Igrzyska Polonijne 2007” którego pracą kieruje Komitet Organizacyjny w składzie (w kolejności alfabetycznej nazwisk): Michał Gąsiorowicz – Polski Klub, Lech Krawczyk – Polskie Towawarzystwo Gimnastyczne „Sokół Polski” w Austrii, Andrzej Kempa – Polskie Stowarzyszenie Sportowe w Austrii, Andrzej Lech – Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii, Adam Turczyński – niezrzeszony.

Przewodniczącym Komitetu został Andrzej Kempa, przygotowaniom reprezentacji sportowców polonijnych do kolejnych Igrzysk Polonijnych przewodniczyć bedą zamiennie przedstawiciele organizacji sportowych z terenu Austrii. Honorowy patronat nad „Społecznym Ruchem – Igrzyska Polonijne 2007” objeli Konsulat R.P w Austrii i Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii.

Opiekę medialną nad tą inicjatywą zapewniają, magazyn „AUSTRIAPOL.COM – Magazin für interkulturellen Dialog”, Magazyn Kulturalno-Informacyjny „JUPITER”, Magazyn „ŻONGLER POLONIA-NOVA”, Miesięcznik „GŁOS POLONII”, Miesięcznik Polaków za Granicą „POLONIKA” oraz Radio „POLONIA-WIEDEŃ”.

Uważamy, że Polonia Austriacka powinna być na tych i kolejnych Igrzyskach Polonijnych liczniej reprezentowana, odpowiednio na miarę liczebności i społecznego znaczenia naszych rodaków zamieszkujących i przebywających w Austrii.

Opiekę medialną zapewnią Radio Polonia Wiedeń, Austriapol, Polonika, Jupiter, Zongler i Głos Polonii.

Organizacje i osoby zainteresowane współorganizacją w ruchu Igrzyska Polonijne 2007 a także udziałem w XIII Światowych Igrzyskach Polonijnych prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem ruchu panem Andrzejem Kempą tel. 0650 96 97 989 lub o kontakt drogą emailową office@igrzyskapolonijne.at.

Przypominamy, że według Regulaminu XIII ŚIP, każdy uczestnik Igrzysk może wziąć udział maksymalnie w 5 konkurencjach.

Zapraszamy wszystkich chętnych do rywalizacji i wspaniałej zabawy. Pragniemy wspomnieć, że podczas XII Światowych Igrzysk Polonijnych w Warszawie Polonia austriacka w 40 osobowym składzie zdobyła 5 złotych, 4 srebrne i 7 brązowych medali oraz Puchar za I-miejsce zespołowo w żeglarstwie, otrzymalismy również jedno z trzech wyróżnień organizatorów dla usportowionych rodzin.

Wiecej informacji, możecie państwo uzyskać w punkcie informacyjnym Polskiego Klubu w każdą niedzielę w godz. od 9.00 do 21.00, 1030 Wien, Strohg. 24 (za Kościołem Polskim).