„Praemiando incitat – nagradzając zachęca” – Andrzej Kempa wyróżniony Orderem św. Stanisława

Andrzej Kempa odznaczony Orderem św. Stanisława

Andrzej Kempa – Order św. Stanisława

„Praemiando incitat” taki napis czytamy na Orderze św. Stanisława. Order ten ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i nadawany bł corocznie dnia 8 maja podczas majowych uroczystości ku czci św. Stanisława w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Pierwotnie, aby zostać Damą lub Kawalerem Orderu, należało m.in. udowodnić szlacheckie pochodzenie po mieczu i po kądzieli, jak również regularnie wspierać finansowo Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie i wspomagać ubogich. W czasach nam współczesnych ten oparty na tradycji i etosie zakonów rycerskich order przyznawany jest tym, którzy z własnej woli i nie patrząc na korzyści finansowe, pomagają innym dlatego też inskrypcja na rewersie orderu: PREAMIANDO INCITAT (nagradzając zachęca) prosto i trafnie wyjaśnia istotę nadawania tego odznaczenia. 11 maja tego roku, tradycyjnie w warszawskim Kościele św. Krzyża, po mszy, której przewodniczył Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, po 180 latach przerwy, po raz kolejny Wielka Kapituła Narodowa przyznała Ordery św. Stanisława działaczom społecznym.

Z radością informujemy, że na wniosek Komandorii Zagłębiowskiej i przy wiodącej postawie Pana Komandora Henryka Bebaba wśród kawalerów pąsowej wstęgi znalazł się nasz polonijny kolega i wieloletni działacz społeczny. Andrzej Kempa otrzymał z rąk Wielkiego Mistrza, prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego, Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława „za zasługi czynione ku dobru Polaków zamieszkałych w Polsce i za granicą”. Wyróżnieniem tym podkreślono 10 lat pracy społecznej Andrzeja Kempy na rzecz Polonii i działalności charytatywnej na rzecz dzieci.

Warto wspomnieć, że nasz wiedeński Polonus jest drugim „koszęciniakiem” uhonorowanym tym odznaczeniem. Pierwszym jest Józef Musioł, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu św. Stanisława, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sląska w Warszawie, przewodniczący Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca Sląsk im. St. Hadyny.

Obu Panom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ich działalności społecznej !

Na zakończenie jeszcze kilka ważnych informacji dotyczących dziedzin życia społecznego, które zainicjował i zrealizował Andrzej Kempa:

2004 – 2006 Przewodniczący Zarządu i założyciel Stowarzyszenia Rady Rodziców Zespołu Szkoł im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu

2006 – 2014 Szef Sztabu Zagranicznego Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy 2007 Koordynator Katolickiej Inicjatywy Obywatelskiej w Austrii przy polskiej Misji Katolickiej, autor i pomyslodawca tablicy pamiątkowej ku czci bł. Jana Pawła II. Tablica została zawieszona w 16.10.2007 roku w katedrze sw. Szczepana w Wiedniu. (W II kw 2013 roku przekazana Polskiej Misji katolickiej na Rennwegu w Wiedniu.)

2008 – 2009 Wiceprezes i rzecznik prasowy a wcześniej członek Zarządu Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”

2009 Inicjator i współzałożyciel Polonijnej Platformy Dialogu w Austrii oraz spotkań Polonijnego Okrągłego Stołu w Linzu i Wiedniu.

2009 Koordynator Umów Partnerskich między gminami Koszecin na Śląsku/Polska i Kraubath an der Mur w Styrii/Austria

2008 – 2011 Wiceprezes Stowarzyszenia „POMOC“ – porady i świadczenia od A do Z dla osób niepełnosprawnych

2007 – 2009 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Ruchu Społecznego – Igrzyska Polonijne

2009 – 2017 Prezes Stowarzyszenia wspomagającego i popularyzujęcego Światowe Igrzyska Polonijne w Austrii „Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria” – (obecna II-ga kadencja)

2011 – założyciel „POLONIA SPORT“

OGOLNIE:

Dzięki wieloletniej współpracy z austriackim stowarzyszeniem Entwicklungshilfe wprowadził i rozpowszechnia w Polsce z MOKPI Szczyrk Biegi charytatywne. Autort wielu artykułów dot. Polonii i Polonijnego sportu dla mediów polonijnych (jak np. „Oblicza Polonii” czy „Kolorowe Mateczniki” itp.) Swoja działalnoscią wspierał takie organizacje jak: Towarzystwo Kulturalne Wieden-Kraków, Stowarzyszenie Polski Klub, Związek Polaków w Górnej Austrii, Wspólnota Polaków w Górnej Austrii, Stowarzyszenie Polaków w Salzburgu, Kongres Polonii, miesięcznik Głos Polonii, miesięcznik Polonika, kwartalnik Jupiter, czasopismo Zongler, Stowarzyszenie „TAKT, Radio Polonia-Wiedeń, Polskie Stowarzyszenie Sportowe w Austrii, Austriapol – Magazyn Dialogu Międzykulturowego, KOBV – Zwiazek niepełnosprawnych i ofiar wojennych w Austrii.

Przez czasopismo polonijne ZONGLER wybrany Twarzą Roku 2006. W 2009 roku w Toruniu otrzymał nominacje do Rady Igrzysk Polonijnych jako przedstawiciel sportowej Polonii Świata. Na arenach sportowych, zdobywca 4 złotych, 2 srebrnych i 5 brązowych medali w latach 2005 – 2013 na Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych, wyróżniony również nagrodą FairPlay w Toruniu.

Andrzej Wojciech Kempa – na stałe mieszka w Wiedniu, ale uwielbia wracać do Koszęcina, w którym się urodził i na Białostoczyznę, gdzie spędził część dzieciństwa. Studiował na kierunkach Fizyka oraz Nauki o Materiałach na Uniwersytecie Ślaskim. Dziennikarz polonijny, założyciel biuletynu Polonia Sport, komentator wydarzeń polonijnych dla TVP, Radia Piekary i Radia Chicago, autor opracowań o Polonii dla magazynów Polonia, Słowo i innych.

źródło: www.polonia-salzburg.com