„Praemiando incitat – nagradzając zachęca” – Andrzej Kempa wyróżniony Orderem św. Stanisława

Andrzej Kempa odznaczony Orderem św. Stanisława

Andrzej Kempa – Order św. Stanisława

„Praemiando incitat” taki napis czytamy na Orderze św. Stanisława. Order ten ustanowiony został 7 maja 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i nadawany bł corocznie dnia 8 maja podczas majowych uroczystości ku czci św. Stanisława w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Pierwotnie, aby zostać Damą lub Kawalerem Orderu, należało m.in. udowodnić szlacheckie pochodzenie po mieczu i po kądzieli, jak również regularnie wspierać finansowo Szpital Dzieciątka Jezus w Warszawie i wspomagać ubogich. W czasach nam współczesnych ten oparty na tradycji i etosie zakonów rycerskich order przyznawany jest tym, którzy z własnej woli i nie patrząc na korzyści finansowe, pomagają innym dlatego też inskrypcja na rewersie orderu: PREAMIANDO INCITAT (nagradzając zachęca) prosto i trafnie wyjaśnia istotę nadawania tego odznaczenia. 11 maja tego roku, tradycyjnie w warszawskim Kościele św. Krzyża, po mszy, której przewodniczył Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, po 180 latach przerwy, po raz kolejny Wielka Kapituła Narodowa przyznała Ordery św. Stanisława działaczom społecznym.

Z radością informujemy, że na wniosek Komandorii Zagłębiowskiej i przy wiodącej postawie Pana Komandora Henryka Bebaba wśród kawalerów pąsowej wstęgi znalazł się nasz polonijny kolega i wieloletni działacz społeczny. Andrzej Kempa otrzymał z rąk Wielkiego Mistrza, prof. dr hab. Marka Kwiatkowskiego, Krzyż Komandorski Orderu św. Stanisława „za zasługi czynione ku dobru Polaków zamieszkałych w Polsce i za granicą”. Wyróżnieniem tym podkreślono 10 lat pracy społecznej Andrzeja Kempy na rzecz Polonii i działalności charytatywnej na rzecz dzieci.

Warto wspomnieć, że nasz wiedeński Polonus jest drugim „koszęciniakiem” uhonorowanym tym odznaczeniem. Pierwszym jest Józef Musioł, kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu św. Stanisława, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sląska w Warszawie, przewodniczący Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca Sląsk im. St. Hadyny.

Obu Panom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w ich działalności społecznej ! Czytaj dalej