Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 – Obwieszczenie Konsulatu Generalnego w Wiedniu

Wybory do EU 2014

Wybory do UE w  2014

 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

O B W I E S Z C Z E N I E

o utworzeniu Obwodu Głosowania nr  11 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej

przy Hietzinger Hauptstraße 42c w Wiedniu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

Czytaj dalej