I POLONIJNE MISTRZOSTWA W SIATKÓWCE ODBĘDĄ SIĘ W ŁOWICZU

POLONIJNE MISTRZOSTWA SIATKÓWKI DRUŻYN POLONIJNYCH I MIAST PARTNERSKICH ŁOWICZA I ZIEMI ŁOWICKIEJ

Patronat Honorowy
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – prof. dr Andrzej Stelmachowski,
Marszałek Sejmiku Samorządowego Woj. Łódzkiego – Włodzimierz Fisiak,
Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński,
Starosta Łowicki – Janusz Michalak,
Rektor Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu – Wiesław Balcerak oraz Redaktor Sportowy – Krzysztof Miklas

Organizatorzy
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz
tel.: (+48) 046 837 51 06
e-mail: osir@low.pl

Urząd Miejski
Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz
Starostwo Powiatowe
ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz

Miejsce i termin
15 – 20.07.2008r.
Ośrodek Sportu i Rekreacji hala nr 2
ul. Topolowa 2, 99-400 Łowicz

Uczestnictwo
W Mistrzostwach mogą wziąć udział drużyny męskie i żeńskie – niedopuszczalne są zespoły mieszane.

Sędziowie, system i przepisy rozgrywek
Wszelkiego rodzaju przepisy zostaną ustalone w przeddzień turnieju, tj. 15.07.2008 r. wieczorem, na konferencji technicznej.

Zgłoszenia
W formie e-mailowej na adres osir@low.pl lub fax.: (+48) 046 830 20 28.
Zgłoszenie musi zawierać imiona i nazwiska oraz numery telefonów członków drużyny.
Jednocześnie prosimy o podanie osoby pełniącej funkcję Kierownika Drużyny.
Mile widziane towarzystwo rodzin lub znajomych uczestników.